ارزیابی انطباق

با توجه به سابقه موسسین و مدیران شرکت مهندسی صنعتی فهامه در صنایع مختلف از همان ابتدای تاسیس ارائه خدمات در حوزه های مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع به سازمانها وموسسات بزرگ دولتی در حوزه ای ذیل انجام میگردید:
  • DSC_7088.jpg
  • DSC_525211.jpg
  • DSC_5236.jpg