بازرسی فنی آسانسور و پله برقی

با توجه به افزایش استفاده از آسانسور در صنعت ساختمان و خطرات ناشی از نصب نادرست و غیر استاندارد، ضرورت حصول اطمینان و افزایش ضریب ایمنی فردی و عمومی در آسانسورهای در حال نصب و نصب شده براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران، اجباری گردیده است .

با تدوین الزامات استاندارد آسانسورها ، شرکت فهامه جزو اولین شرکت های تائید صلاحیت شده در این خصوص بود ، که فعالیت خود را همزمان ،در سطح کل کشور آغاز نموده است .

با در نظر گرفتن حجم زیاد آسانسورهای با طول عمر بیش از 20 سال، علاوه بر قراردادهای اجباری سالیانه کنترل و نگهداری با شرکت های فعال در این زمینه، انجام بازرسی های دوره ای آسانسورها در کشوردر جهت کنترل، نظارت و صحه گذاری کیفیت خدمات سرویس و نگهداری و وضعیت ایمنی آسانسور ها در سطحی بالاتر توسط شرکت های تائیدصلاحیت شده در این بخش ضرورتی اجباری است که توسط متخصصین بازرسی فنی آسانسور شرکت فهامه به سهولت در دسترس و قابل انجام است.

گروه متخصصین فهامه با اتکا به دانش فنی و تجارب ارزنده خود در سایر کالاهای مشابه این شاخه ، شامل :
  • پلکان های برقی
  • پیاده روهای متحرک
  • جرثقیل های سقفی و متحرک
  • لیفتراک ها
آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم هستند .
 
  • DSC_7121.jpg
  • DSC_7077.jpg
  • DSC_7064.jpg
  • DSC_5304 2.JPG
  • a4944687345b801cbb3b12835022845955763.jpg
  • 710eb051a04b9c4d159cae240b2450f619834.jpg