بازرسی انرژی

یافتن منابع جدید , شناخت راهکارهای مصرف بهینه و همچنین بررسی امکانات تجدید پذیری ذخایر انرژی مواردی است که از ضرورت های هر کشور محسوب میشود.
نتایج مطالعه در زمینه موضوع انرژی , مصرف و  چشم انداز تامین و مصرف آتی آن در ایران حاکی از اتلاف 20 تا 30 %  از منابع انرژی است .تامین انرژی های ارزانتر , پاک تر و تجدید پذیر متضمن فردای بهتر و سالم تری برای فرزندان ماست .
انرژی در  صنعت:
 • مشاوره بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت
 • ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات و افزایش راندمان سیستم و فرآیند تولید
 • اندازه گیری و تعیین مشخصات عملکرد و شدت مصرف انرژی واحدهای صنعتی
 • ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور سرمایه گذاری و کاهش مصرف انرژی واحدهای صنعتی
 • تهیه طرح امکان سنجی اقتصادی به منظور افزایش بهره وری انرژی در واحدهای صنعتی
انرژی در ساختمان:
 • مشاوره بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان (اداری و مسکونی)
 • تعیین کیفیت عملکرد انرژی ساختمان
 • ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مصرف انرژی موجود در ساختمان
 • تعیین پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی بخش ساختمان
 • تعیین میزان سرمایه گذاری جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان و دوره بازگشت سرمایه گذاری
 
 • DSC_5800.jpg