بازرسی جایگاه CNG و مخازن تحت فشار

به منظور افزایش ایمنی و  اطمینان از نحوه صحیح و کیفیت مطلوب عرضه سوخت همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان کلیه جایگاههای توزیع سوخت(  CNG ، بنزین و.... ) ملزم به رعایت استانداردهای فنی اجباری در ارتباط با :
• مشخصات فنی جایگاه
• تجهیزات توزیع  سوخت رسانی
• کالیبراسیون تلمبه های دریافت و تحویل سوخت هستند.
فهامه بعنوان بازرس شخص دوم و یا ثالث  آماده ارائه خدمات :
• ارزیابی انطباق مخازن و تلمبه ها
•  ارزیابی شرایط ایمنی و استانداردهای ( سیم کشی , تجهیزات آتش نشانی و ...) محل توزیع
• ارزیابی انطباق تجهیزات مورد استفاده با استانداردهای تعیین شده
• بازرسی و کالیبراسیون تلمبه های توزیع
به کلیه جایگاه داران اعم از بخش دولتی و یا خصوصی میباشد.
شرکت فهامه ، مفتخر است که از سال 1393 بعنوان شرکت بازرسی فنی همکار ، در خصوص بازرسی از جایگاههای عرضه کننده سوخت CNG  ، با ادارت کل استاندارد ، استانهای کشور ( تهران ، یزد ، قم و ... ) همکاری نموده و  سهم خود را در ارتقای سطح ایمنی جایگاه داران و همچنین مصرف کنندگان ایفا کرده است .

  • DSC_5812.jpg
  • DSC_5786.jpg
  • DSC_5742.jpg
  • DSC_5724.jpg
  • DSC_5709.jpg
  • DSC_5698.jpg