بازرسی جرثقیل و لیفتراک

گروه متخصصین  فهامه با اتکا به دانش فنی و تجارب ارزنده خود در سایر کالاهای مشابه این شاخه نیز آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم هستند:
  • پلکان برقی(Escalators)       
  • پیاده روهای متحرک (Oving Walks)      
  • مورد استفاده در ترمینال های مسافربری
  • جرثقیل های   برجی  
  • ( Tower Crain  )
  • جرثقیل های سقفی و متحرک (Mobile cranes     ,  Overhead cranes)
  • لیفتراک ها (Trucks)
  • DSC_7714.jpg
  • DSC_7631.jpg