بازرسی نوع خودرو و موتور سیکلت

همه خودرو هایی که برای اولین بار در کشور تولید و یا به کشور وارد میشوند همچنین ,کلیه خودروهای تولیدی داخل که تاکنون موفق به اخذ تائیدیه نوع خودرو نشده باشند  برای اینکه بتوانند مجوز تردد درکشور را داشته باشند ) شماره گذاری شوند) باید  نسبت به اخذ تائیدیه نوع خودرو  اقدام نمایند.
تائید نوع خودرو  یعنی :
تأييد نمونه‌هاي توليدي از يك طرح ،بر اساس الزامات و استانداردهاي تعيين شده.
دریافت گواهی بازرسی ( خودرو ) در هنگام ترخیص برای انواع خودرو های وارداتی و صادراتی  الزامی است .
تمامي مدل های موتورسیكلت  نیز، قبل از آنکه به مرحله توليد برسند ، بايد استانداردهاي ملي اجباری موتورسیكلت را كه از سوي سازمان ملی استاندارد ايران تدوین گردیده و الزامی است، رعایت نموده و دارای "تایید نوع" باشند، تائید نوع  موتورسیکلت  یعنی :
بررسی مدارک یک نوع موتورسیکلت براساس استانداردهای  اجباری 17 ، 21 و 27 گانه  سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت فهامه با اتکا به تجربیات و سوابق درخشان خود در حوزه  "خودرو و نیرو محرکه " علاوه بر موارد ذکر شده فوق ، آماده  ارائه خدمات ذیل به مشتریان می باشد :
• بازرسی فیزیکی موتورسیکلتهای وارداتی براساس نوع تایید شده آن .
• صدور گواهی تایید نوع موتورسیکلتهای خارجی براساس  استانداردهای اروپایی ( E - Mark ) .
• انجام COP و تهیه لیست ماهیانه موتورسیکلتهای مورد تایید ، به سازمان ملی استاندارد ، جهت شماره گذاری .

 • photo_2017-07-30_09-15-45.jpg
 • photo_2017-07-30_09-15-38.jpg
 • photo_2017-07-30_09-15-32.jpg
 • DSC_7808.jpg
 • DSC_7792.jpg
 • DSC_7775.JPG
 • DSC_7768.jpg
 • DSC_7757.JPG
 • DSC_7728.JPG
 • DSC_7716.jpg
 • DSC_7714.jpg
 • DSC_5285.jpg
 • DSC_5265.jpg