بازرسی کالا

شبکه وسیع و کارآمد بازرسان فهامه به عنوان نماینده و امین شما آماده ارائه خدمات:

• بازرسی پیش از حمل (PSI) و صدور گواهی بازرسی ( IC )
• بازرسی قبل از تحویل ( PDI )
• صدور گواهی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد (COI ) در مبدا و مقصد
• بازرسی ظاهری ( کمی و کیفی ) وصدور گواهی ( IC ) در مقصد
• بازرسی و ممیزی فرآیند تولید در مبدا و مقصد در اروپا , آسیا , آفریقا و استرالیا
شرکت مهندسی صنعتی فهامه در زمینه خدمات بازرسی کالا در سر فصل های اصلی ذیل ارائه خدمات می نماید:

  • DSC_7714.jpg
  • DSC_7631.jpg
  • DSC_5225.jpg