بازرسی اسنادی

بررسی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی و صادراتی و صدور گواهی COC در گمرکات کشورو همچنین تأیید قیمت پروفرما :
• بررسی اسناد خرید ( فنی و مالی )
• ارزیابی صحت فروشنده  ( فنی , بازرگانی )
• تهیه گزارش از بررسی  اسناد خرید و تائید قیمت پروفرما جهت اخذ تسهیلات بانکی  و یا اطمینان از صحت عملکرد تیم فنی – بازرگانی سرمایه گذاران  .

 
  • IMG_Ins-2.JPG
  • DSC_5226.jpg
  • DSC_5209.jpg