بازرسی کالا و تجهیزات داخلی

انواع بازرسی های داخلی :
• بازرسی و صدور گواهی کالاهای خریداری شده داخلی(اسناد تکمیلی انواع وام ، مشارکت  بانکی و...)
• بازرسی های به خواست خریدار

همکاری و مشارکت با ادارات کل استاندارد سراسر کشور در اجرای طرح های :
• بازرسی و نمونه برداری از کالاهای مشمول استاندارد از سطح بازار (طرح طاها)
• بازرسی و نمونه برداری ازخطوط تولید کالاهای مشمول استاندارد کارخانجات،بصورت دوره ای (بازرسی روتین)


  • DSC_5709.jpg
  • DSC_5454.jpg
  • DSC_5225.jpg
  • DSCF=taha-9.jpg
  • DSCF=taha-8.jpg
  • DSCF=taha-7.jpg
  • DSCF=taha-5.jpg
  • DSCF=taha-2.jpg