بازرسی کالا و تجهیزات وارداتی و صادراتی

شبکه وسیع و کارآمد بازرسان فهامه به عنوان نماینده و امین شما آماده ارائه خدمات زیر هستند:

بازرسی پیش از حمل  (PSI) و نظارت بر  بارگیری ، حمل و تخلیه کالا و صدور گواهی بازرسی

بازرسی قبل از تحویل ( PDI ) و بازرسی بسته بندی و علامتگذاری

صدور گواهی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد (COI ) در مبدا و مقصد با انجام نمونه برداری و نظارت بر آزمون

بازرسی ظاهری ( کمی و کیفی ) وصدور گواهی ( IC ) در مقصد

بازرسی پس از نصب تجهیزات

بازرسی و ممیزی فرآیند تولید ( حین ساخت )

   و هر نوع بازرسی به سفارش و درخواست کارفرما

   در مبدا و مقصد در اروپا , آسیا , آفریقا و استرالیا  • DSC_7631.jpg
  • DSC_5256.jpg
  • DSC_5236.jpg