صدور گواهی استفاده از علامت E-MARK

همزمان با انعقاد قرارداد با شرکت  CSI ایتالیا ، متعلق به گروه  IMQ ، که در شمار هفت آزمایشگاه مورد تایید  Euro – NCAP و دو آزمایشگاه مورد تایید FORMULA 1  است ، امکان انجام آزمون های متعددی فراهم شده است . همچنین :
  • صدور  E– Mark  برای قطعات خودرو
  • اعتبار دهی و تایید تجهیزات موجود تست و بهره برداری از آنها برای صدور تاییدیه  E– Mark با گواهی  شرکت CSI ایتالیا
نیز به سایر خدمات فهامه اضافه گردیده است .

  • DSC_5251.jpg