صدور COP برای خطوط تولید خودرو و موتور سیکلت

گواهی و یا تائیدیه Conformity of Production ) COP):
رويه ای است که بر اساس آن می توان از تطابق محصولات توليد شده با نوع تاييد شده، اطمينان حاصل کرد. با پیاده سازی طرح جدید  COP  امیدواریم کیفیت در خطوط تولید، روز به روز افزایش یابد . با اتکا به تجربیات فوق در  شرکت مهندسی صنعتی فهامه , بخش آدیت فرآیند و محصول در  همه شاخه های تولید و صنعت راه اندازی شده  است .آادیت فرآیند و محصول ( در صنعت خودرو و موتور سیکلت )  خط کشی به مدیریت میدهد که دریابد  فرآیند و محصول آن با :
  • با الزامات استاندارد مورد نظر آن محصول چه نسبتی دارد
  • با انتظارات مشتری و یا مشتریان از آن محصول  چه نسبتی دارد  
بررسی این فرآیند  که منجر به صدور گواهی COP  برای هر محصول جدید میشود ، فرآیندی اجباری است .
 
  • DSC_7792.jpg
  • DSC_7775.jpg
  • DSC_7768.jpg
  • DSC_7757.jpg
  • DSC_7728.jpg
  • DSC_7716.jpg