مدیریت جامع گردشگری

گردشگری بعنوان صنعتی پربازده سال هاست حضور خود را در اقتصاد جهانی نمایان ساخته و هر سال کشور های مختلف جهان تلاش می کنند از نتایج ارزنده توسعه این صنعت، در قالب طرح های جامع مدیریت گردشگری بهره کافی ببرند. ( برای مطالعه اینجا کلیک کنید)

مطالعه گزارشات مختلف اقتصادی نمایانگر این نکته است که اقتصاد گردشگری توسعه یافته حتی میتواند با اقتصاد نفت نیز برابری کند . ( برای مطالعه اینجا کلیک کنید)
فعالیت در این عرصه نیازمند آن است که در حوزه های زیر کارشناسان و مدیران مجرب دانش و تخصص خود را گردآوری کرده و درقالب یک طرح جامع و با زمانبندی مناسب به مرحله اجرا در آورند .

بخش گردشگری فهامه مفتخر است که با اشراف و تسلط در همه حوزه های مورد نیاز، این امکان را فراهم کند تا طرح های جامع گردشگری به بهترین شکل تدوین و ارائه شوند.

حوزه های مرتبط در طرح جامع گردشگری  :

حوزه تخصصی گردشگری : زیر ساخت ها - جذابیت های گردشگری - اقامت- تفریحات -  مکان های تاریخی و ملی- تغذیه گردشگر-خرید و ...
زیباسازی : شامل طراحی صنعتی – نورپردازی - روانشناسی زیبایی و ...
محیط زیست : شناخت جاذبه ها ی محیط زیستی - حفاظت از محیط زیست
حمل و نقل: حمل و نقل عمومی، - نیمه عمومی - فیدر ها و سهولت تردد گردشگران
شهرسازی
 مدیریت شهری
 اقتصاد گردشگری : رونق کسب و کار- ایجاد اشتغال - مشاغل مرتبط
سرمایه گذاری : جذب سرمایه گذار در تمام حوزه ها – ایجاد اشتغال جدید و خلق     مشاغل موجود
ICT: بررسی امکان پذیری توسعه حوزه خدمات – ایجاد مشاغل جدید –گردش اقتصادی
اتاف : ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی (Social Impact Assessment)

گروه گردشگری فهامه تنها گروهی در کشور است که تمامی تخصص های فوق را در سطح بالا در اختیار داشته و می تواند دیدگاه جامعی را در قالب " طرح مدیریت جامع گردشگری " تهیه و ارائه نماید .
 
  • photo_2017-02-18_10-23-28n.jpg
  • fc7b0267-53bf-4c2a-9416-2d723f63c9ed.jpg
  • f0efc98439d5fbed98ecdd482998bb9226f26ad8.jpg
  • deeee15da6b4a62aae64915b7ece7c7189873n.jpg
  • 20180815_192922_1878905633n.jpg
  • 00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8_XL.jpg