مشاوره و مهندسی طرح ها

با توجه به سابقه موسسین و مدیران شرکت مهندسی صنعتی فهامه در صنایع مختلف از همان ابتدای تاسیس، ارائه خدمات در حوزه های مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع به سازمانها وموسسات بزرگ دولتی در حوزه های ذیل انجام میگردید:
  • DSC_6019.jpg
  • DSC_5934.jpg
  • DSC_5902.jpg
  • DSC_5878.jpg