مهندسی طرح ها و سیستم های مدیریت

واحد مهندسی طرح ها و سیستم های مدیریت ، از سال 1372 تاکنون با هدف ارائه
خدمات در زمینه مشاوره و طراحی ابزارها و سیستم های مدیریت به منظور
ارتقای سطح بهره وری و توسعه شرکت ها و سازمان ها ، فعالیت نموده و به شکل مستمر
و با استفاده از تخصص و تجربیات متنوع همکاران و مشاوران خود ،
انواع خدمات زیر را نیز به شکل سازمان یافته به متقاضیان عرضه می نماید :


  دانلود فرم
  • DSC_6017.jpg
  • DSC_6005.jpg
  • DSC_5976.jpg
  • DSC_5962.jpg
  • DSC_5930.jpg