مهندسی طرح ها و سیستم های مدیریت

شرکت مهندسی صنعتی فهامه در زمینه خدمات مهندسی پروژه و کنترل آن در سر فصل های اصلی ذیل ارائه خدمات می نماید:

امکان سنجی:
مطالعات بازار :
شامل شناخت محصول ، بررسی رقبا و نیز محصولات جایگزین ، بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازار داخلی و بین المللی ، تحلیل فرصتهای تجاری در بازار و ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات آتی
مطالعات فنی :
شناخت جنبه های فنی محصول ، شناخت فرآیند تولید یا ارائه خدمات ،  بررسی و ارزیابی تکنولوژی تولید ، شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات و تکنولوژی و ارزیابی اصالت و توان آنان، برآورد امکانات فیزیکی اجرای طرح و  پشتیبانی اجرای طرح
بررسی و تحلیل مالی :
انجام محاسبات مالی طرح مشتمل بر برآورد هزینه های سرمایه ای ، سرمایه در گردش ، هزینه های عملیاتی ، برآورد درآمدها ، منابع ومصارف و انجام محاسبات مالی – اقتصادی بر اساس نرم افزار COFAR III و محاسبه و تحلیل شاخص های توجیه پذیری طرح 

اعتبار سنجی:
ارزیابی اهلیت و اعتبار متقاضی ( شخص یا شرکت )
 •  بررسی گردش و توان مالی و نقدینگی متقاضی
 •  بررسی صورت های مالی
 •  اندازه گیری شاخص های مالی و ارزیابی ریسک
 •  بررسی وضعیت خوش حسابی متقاضی در سیستم بانکی کشور
 •  برآورد فروش و Turn Over سالیانه متقاضی
 •  تعیین حد اعتباری

تحقیقات و مطالعات بازار ( Market Research )
 •  شناسایی و بررسی بخش بندی  بازار
 •  بررسی فعالان حاضر و ارزیابی رقابت در بازار  
 •  بررسی موانع ورود به بازار
 •  بررسی رفتار و عملکرد بازار
 •  تعیین استراتژی های ورود به بازار

  دانلود فرم
 • DSC_6017.jpg
 • DSC_6005.jpg
 • DSC_5976.jpg
 • DSC_5962.jpg
 • DSC_5930.jpg