معاینه و تست کووید۱۹ از پرسنل فهامه

چهارشنبه  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ – به دعوت مدیریت شرکت مهندسی صنعتی فهامه  یک تیم پزشکی به همراه نمونه گیران آزمایشگاهی ضمن حضور در محل دفتر مرکزی شرکت، کلیه همکاران را مورد معاینه اولیه قرارداده و به منظور انجام تست بیماری کووید-۱۹ نمونه های خونی لازم را از کلیه حاضرین در محل کار دریافت نمودند.

هدف ما ارتقا سلامت همکاران با شناسایی به موقع بیماران احتمالی است.