بایدها - در خانه میمانیم!

در این روزها که باید #در_خانه_بمانیم لازم است برای دوری از استرس و اضطراب تا حدامکان از شنیدن شایعات دوری کنیم.

اطلاعات را از خبرگزاری های مطمئن دریافت کنیم.

همچنین، مراقب خواب و تغذیه خود باشیم تا سیستم ایمنی بدنمان در وضعیت مطلوب باقی بماند.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.