بایدها در هنگام خرید و مصرف کالا

  • آلوده ترین بخش ها در زمان خرید پول، کارت بانکی و دستگاه پرداخت پول است. سعی کنید پول و کارت بانکی را در کیسه ای  مجزا  نگه داری کنید.
  • حتما در زمان خرید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.
  • یک سینی و یا لگن را به منظورجداسازی کیسه های خرید در ورودی منزل قرار دهید. پلاستیک های خرید را به هیچ وجه وارد منزل نکنید.
  • محصولاتی که دارای بسته بندی قابل شست و شو هستند مانند شیر، ماست و نظیر آنها را مانند دستهایتان بشویید.
  • سایر خرید ها را نیز بسته به نوع آنها یا از بسته های خارج نموده و یا کاملا شسته و ضد عفونی کنید.
  • محصولاتی مانند نان، آجیل ها و نظیر آنها را بعد از انتقال به کیسه های تمیز، در فریزر قراداده و پس از چند ساعت مصرف نمایید.

شاید انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.