نهاد صدور گواهی فهامه

با توجه به سوابق ارزنده ی شرکت مهندسی صنعتی فهامه  در انجام ارزیابی های فنی مانند: آدیت های فرایند و محصول در بخش های مختلف صنعت از جمله خودروسازی، صنایع لوازم خانگی و... در کشور و با توجه اعتباردهی و اخذ گواهینامه ISO/IEC-17021 از نظام ملی تایید صلاحیت ایران،نهاد صدور گواهی فهامه با رویکرد اعتلای فنی و ارائه خدمات مهندسی برتر در زمینه ارزیابی و صدور گواهی نامه های سیستم های مدیریت کیفیت ایجاد و فعالیت می نماید.دامنه کاربرد:

  • صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت
  • آدیت های فرایند
  • آدیت محصول
جهت استعلام گواهینامه صادره ، اینجا کلیک کنید.

بیانیه بی طرفیفرم هاقراردادرویه ها