ساختمان شماره ۱ فهامه

تهران, خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان ۲۳، خیابان موج، پلاک ۱۰

تلفن: ۹ - ۶۱۴۵ ۸۸۱۰ (۰۲۱)

دورنگار: ۶۷۸۸ ۸۸۷۰ (۰۲۱)

کدپستی : ۱۴۳۳۸۴۳۶۳۱

ساختمان شماره ۲ فهامه

تهران, خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی بن بست کاج، پلاک ۸

تلفن: ۹ - ۴۲۵۰ ۸۸۶۱ (۰۲۱)

دورنگار: ۶۷۸۸ ۸۸۷۰ (۰۲۱)

کدپستی : ۱۹۹۱۷۱۵۴۴۴