ارزیابی انطباق

با توجه به سابقه موسسین و مدیران شرکت مهندسی صنعتی فهامه در صنایع مختلف از همان ابتدای تاسیس، ارائه خدمات در حوزه های مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع به سازمانها و موسسات بزرگ دولتی در حوزه های ذیل انجام میگردد:

صدور گواهی استفاده از علامت CE-MARK

شرکت مهندسی صنعتی فهامه در  راستای انعقاد قرارداد با گروه ایتالیایی IMQ ،
بعنوان نماینده رسمی ، قادر خواهد بود تا فرآیند و تولید محصول شما را ارزیابی و مقدمات ممیزی تا اخذ گواهی نامه E-Mark و  CE- mark  را  از این گروه فراهم آورد .

صدور گواهی استفاده از علامت  E-MARK

همزمان با انعقاد قرارداد با شرکت  CSI ایتالیا ، متعلق به گروه  IMQ ، که در شمار هفت آزمایشگاه مورد تایید  Euro – NCAP و دو آزمایشگاه مورد تایید FORMULA 1  است ، امکان انجام آزمون های متعددی فراهم شده است . همچنین :

  • صدور  E– Mark  برای قطعات خودرو
  • اعتبار دهی و تایید تجهیزات موجود تست و بهره برداری از آنها برای صدور تاییدیه  E– Mark با گواهی  شرکت CSI ایتالیا

نیز به سایر خدمات فهامه اضافه گردیده است .

صدور گواهی COI برای کالا

شبکه وسیع و کارآمد بازرسان فهامه به عنوان نماینده و امین شما آماده ارائه
خدمات :

  •  صدور گواهی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد (COI) در مبدا و مقصد میباشند.
دانلود فرم

صدور COP برای خطوط تولید خودرو و موتور سیکلت

گواهی و یا تائیدیه Conformity of Production) COP):

رویه ای است که بر اساس آن می توان از تطابق محصولات تولید شده با نوع تایید شده، اطمینان حاصل کرد.با پیاده سازی طرح جدیدCOP  امیدواریم کیفیت در خطوط تولید،روز به روز افزایش یابد.با اتکا به تجربیات فوق در شرکت مهندسی صنعتی فهامه،بخش آدیت فرآیند و محصول در همه شاخه های تولید و صنعت راه اندازی شده است.آدیت فرآیند و محصول (در صنعت خودرو و موتور سیکلت)خط کشی به مدیریت می دهد که دریابد فرآیند و محصول آن با:

  • با الزامات استاندارد مورد نظر آن محصول چه نسبتی دارد
  • با انتظارات مشتری و یا مشتریان از آن محصول  چه نسبتی دارد

بررسی این فرآیندکه منجر به صدور گواهی COP برای هر محصول جدید می شود،فرآیندی اجباری است.