تدوین استانداردهای ملی خودروهای آتش نشانی ، امداد و نجات

کمیته ی اولیه تدوین استانداردهای ملی خودروهای آتش نشانی ، امداد و نجات تشکیل شد

این جلسه ، دی ماه سال جاری و با حضور مدیران ، کارشناسان و برخی مسئولین و متولیان این امر از وزارت صنعت ، معدن و تجارت – سازمان ملی استاندارد ایران –

سازمان آتش نشانی ، برخی شرکتهای بازرسی ( از جمله شرکت مهندسی صنعتی فهامه ) – برخی از شرکتهای خودروساز کشور و همچنین نمایندگانی از شرکت های ساخت و تجهیز خودروهای آتش نشانی برگزار گردید.

فهامه بعنوان یکی از شرکت های بازرسی فنی به پشتوانه سابقه فعالیت بیش از ۲۵ ساله خود ، مفتخر است که بتواند نقش موثر و مفیدی را با حضور و عضویت در این کمیته ایفا نماید.