نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه

پیچیدگی روز افزون فعالیت های پروژه ها به همراه محدودیت منابع و افزایش رقابت فضای کسب و کار ، مدیران را بر آن داشته تا با استفاده از استانداردها و تکنیک های دانش مدیریت پروژه و روش های برتر و با رویکرد یک محیط مشارکتی و ایجاد سبد پروژه ها به این مشکل فائق آیند .
مدیریت صحیح پروژه ها به دلایل زیر :

 • وجود زیرساخت های یکپارچه مدیریت پروژه
 • بکارگیری سیستم های هوشمند و داشبوردهای مدیریتی تحت وب
 • استقرار دفاتر مدیریت پروژه حرفه ای و حرکت در مسیر راه و بلوغ سازمانی
 • برنامه ریزی و نظارت کارا و اثر بخش طرح ها و پروژه ها

سبب اجرای پروژه ها در زمان مقرر ،با بودجه مصوب و کیفیت مطلوب و اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه به صورت پایدار و اثربخش می گردد .

واحد نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه با تکیه بر تجربه و تخصص خود قصد دارد موجبات ارتقای علمی و تخصصی سازمان ها در زمینه مدیریت پروژه را فراهم آورد . این واحد با مشارکت جمعی از متخصصان و افراد با تجربه در حوزه مدیریت پروژه و با اتکا به پشتوانه بیش از ۲۰ سال فعالیت های نظارتی در پروژه های بزرگ صنایع نفت ، گاز ، پیتروشیمی ، نیرو و احداث واحدهای صنعتی ، ساختمانی ، خدماتی و … یکی از فعال ترین بخش های شرکت مهندسی صنعتی فهامه می باشد .

واحد نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه علاوه بر نظارت بر پروژه های متقاضی تسهیلات از بانک های صنعتی – تجاری ، در راستای ارتقای دانش تخصصی در صنایع مختلف نیز، آماده ارائه خدمات آموزش  می باشد .

خدمات نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه  شامل :

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه ساختار سازمان پروژه ها ( OBS ) شرح وظایف و ماتریس مسئولیتها (RBS)، ساختار شکست کار (WBS)،ساختار شکست هزینه ها  (CBS) و مراحل انجام (Work Steps)
 • تهیه برنامه های زمان بندی و برنامه ریزی اجرای طرح ها و پروژه ها  و گزارش دهی طی دوره های مختلف با استفاده از  نرم افزارهای کنترل پروژه نظیر  P6 ، MSP
 • تعیین فعالیت های عمده و کلیدی طرح ها و پروژه ها (Milestone & key Events)
 • آنالیز، برآورد و تهیه  احجام , ریز کار و اوزان نسبی اختصاص یافته و منابع مورد نیاز فعالیت های طرح ها و  پروژه ها
 • برنامه ریزی منابع ،  تخصیص و تسطیح آن و تهیه جداول و نمودارهای آماری
 • تامین ، آموزش و مدیریت نیروی انسانی جهت امور نظارت ، کنترل پروژه و مدیریت پروژه
 • تهیه گزارشات ادواری شامل پیشرفت وزنی از جمله پیشرفت فیزیکی _ زمانی _ مالی و تعیین مسیرهای بحرانی طرح ها و پروژه ها
 • تهیه گزارشات ریسک پروژه ها در  دو حوزه زمان و هزینه با استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه نظیر Pert Master
 • تهیه گزارشات هزینه ای و ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها و محاسبه شاخص های ارزش حاصله (Erned Value) و نمودار جریان نقدینگی (Cash Flow)
 • آنالیز و تجزیه و تحلیل ریسک های ناشی از اجرای پروژه با استفاده از نمودارهای آماری و ارائه راههای کاهش آن
 • تجزیه و تحلیل عملکرد با استفاده از نمودارهای پیشرفت  (S-Curve , Banana , Bell , Pie-Chart , Bar Chart و …
 • برنامه ریزی و کنترل قراردادها و تعیین مایلستونهای آن به منظور ارائه جریان نقدینگی قراردادها و نحوه تزریق بودجه به آن و تعیین نحوه تبادل مالی با پیمانکاران مختلف

طراحی سیستم های یکپارچه مدیریت پروژه

 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک سازمانها و پروژه ها
 • طراحی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای روز از جمله PMBOK و Prince در حوزه های :
  • مدیریت یکپارچگی
  • مدیریت محدوده
  • مدیریت زمان
  • مدیریت هزینه
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت ارتباطات
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت تدارکات
  • مدیریت انتظارات ذینفعان
 • پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سطوح مختلف سازمانها
 • استقرار استانداردهای روز مدیریت پروژه از جمله: ISO 21500 ، ISO10006 و …
 • طراحی و پیاده سازی مدل تعالی پروژه (PEM) در شرکت ها و سازمان ها جهت شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه
 • مشاوره و طراحی سیستم های ارزیابی شرکت ها و سازمان های پروژه محور در بهره وری مدیریت پروژه
 • طراحی داشبوردهای مدیریت برای پایش و کنترل مدیریتی پروژه ها
 • تحلیل فاصله (Gap Analysis) سیستم مدیریت پروژه در سازمان ها و تهیه نقشه راه تعالی مدیریت پروژه
 • طراحی سیستم و پیاده سازی بلوغ سازمانی بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه(OPM3، P3M3 و …)

پیاده سازی سامانه های هوشمند یکپارچه مدیریت پروژه

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه سازمانی ( PMIS )
 • طراحی و پیاده سازی راهکارهای سفارش مشتری به کمک فناوری :Share Point Server و استفاده از Project Server

برای مدیریت پروژه ها و ارائه خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه  سازمانی(Enterprise Project Managment(EMP , مدیریت سبد پروژه های سازمانی (EPPM)

 • طراحی و پیاده سازی پورتال های اطلاع رسانی و پورتال های سازمانی با معماری قوی
 • قابلیت به کارگیری بانک اطلاعاتی به روز  MS SQL Server 2008
 • ایجاد داشبوردهای مدیریت برای پایش و کنترل مدیریتی پروژه ها
 • طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مدارک و مستندات ( EDMS )
 • متدولوژی نرم افزاری برای ارتقای مرحله به مرحله توانمندی مدیریت پروژه در سازمان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت جلسات

ارائه خدمات مدیریت طرح

 • شناسایی و تعیین خدمات و فعالیت های مورد نیاز ( روش و سازمان اجرا ) در دوره اجرای پیمان
 • تعیین ضوابط انتخاب مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و…
 • تهیه اسناد مناقصه و انجام آن در صورت نیاز
 • مذاکره با برندگان مناقصات و ارسال گزارش برای کارفرما
 • مدیریت اجرای قرارداد
 • بررسی و تایید برنامه زمانی مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و …
 • برنامه ریزی و کنترل طرح و نظارت (Supervision) بر پیشرفت کار مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و … ، کنترل و تایید آن
 • تامین ، آموزش و مدیریت نیروی انسانی جهت امور خدمات مدیریت پیمان

طراحی و استقرار فرآیندهای سازمانی

 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت قرارداد
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ادعا ( Claim )
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فروش
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت مالی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش