امکان سنجی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه  ارائه دهنده خدمات :مطالعات فنی :شناخت جنبه های فنی محصول ، بررسی رقبا و نیز محصولات جایگزین ، بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازار های داخلی و بین المللی ، تحلیل فرصت های تجاری در بازار و ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات آتیبررسی و تحلیل مالی :انجام محاسبات مالی طرح مشتمل بر برآورد هزینه های سرمایه ای ، سرمایه در گردش ، هزینه های عملیاتی ، برآورد درآمدها ، منابع و مصارف و انجام محاسبات مالی - اقتصادیبراساس نرم افزار COMFAR III و محاسبه و تحلیل شاخص های توجیه پذیری طرح

مطالعات بازار

مطالعات بازار ( Market Research  )شرکت مهندسی صنعتی فهامه به پشتوانه سالها تجربه و دانش متخصصان خود ، ارائه دهنده خدمات مطالعات بازار شامل :

  •  شناخت محصول
  •  بررسی رقبا
  •  بررسی محصولات جایگزین
  •  بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی
  •  تحلیل فرصت های تجاری در بازار
  •  ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات آتی