بایدها – با خریدهای خود ویروس کرونا را به خانه نبریم

در این ویدیو روش صحیح آوردن محصولات خریداری شده به خانه برای جلوگیری از خطر انتشار و ورود آلودگی ویروس، آموزش داده شده است.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.