مقالات

بازرسی خودرو

تاریخچه کمربند ایمنی خودرو

تاریخچه کمربند ایمنی خودرو ایمنی خودرو تصویری که مشاهده می کنید، در واقع طرح اولیه کمربند ایمنی در…


اینکوترمز

اینکوترمز ۲۰۲۰ و هر آنچه می بایست در رابطه با آن بدانید!

اینکوترمز ۲۰۲۰ و هر آنچه می بایست در رابطه با آن بدانید! اینکوترمز موادری که قواعد اینکوترمز۲۰۲۰…


نفت و گاز

گرداننده فوقانی تاپ درایو(Top drive)

گرداننده فوقانی تاپ درایو(Top drive)…


مطالعات امکان سنجی

درباره مطالعات امکانسنجی،بیشتر بدانیم

درباره مطالعات امکانسنجی،بیشتر بدانیم مطالعات امکان سنجی ترکیبِ گروه کاری مطالعات امکان سنجی…


پلکان برقی

تاریخچه پله برقی و راهروهای متحرک

تاریخچه پله برقی و راهروهای متحرک…


طرح صنعتی

انتخاب تکنولوژی مناسب برای طرحهای صنعتی

انتخاب تکنولوژی مناسب برای طرحهای صنعتی fs با توجه به وابستگی شدید صنعت به دانش و تکنولوژی، شناخت و…


بازرسی خودرو

آیا سانروف پانورامیک در تصادفات ایمنی لازم را فراهم می کند؟

آیا سانروف پانورامیک در تصادفات ایمنی لازم را فراهم می کند؟ خودروسازی پنجره سقفی یا Panoramic…


امکانسنجی

صنایع جذاب۱۴۰۰ !

صنایع جذاب۱۴۰۰ ! سرمایه گذاری در گزارش ۱۰ماهه ۱۴۰۰ وزارت صمت، آمار صدور مجوزهای تاسیس و صدور پروانه…


برنامه پروژه،یکی از محصولاتِ مطالعات امکانسنجی!

برنامه پروژه،یکی از محصولاتِ مطالعات امکانسنجی! مدیریت پروژه برنامه پروژه، به عنوان راهنمای جامع…


اینکوترمز

اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟

اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟  اینکوترمز اینکو تِرمز (Incoterms) یک کلمه مرکّب است که از ترکیب سه کلمه…