کسب و کارهای کوچک، همگام با اقتصاد روز!

صنایع کوچک

شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط​​(MSMEs) با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها، خود را برای آینده قدرتمندتر، انعطاف پذیر و آماده‌ می‌کنند.

استانداردها فقط مربوط به کسب وکارهای عظیم و شامل هزاران پرسنل نیستند. بر اساس گزارش بانک جهانی، شرکت‌های خُرد، کوچک و متوسط  بیش از ۹۰ درصد کل کسب وکارها و حدود ۷۰ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهند. کسب و کارهای کوچک کلید رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشورهای در حال توسعه هستند. همسویی شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط با استانداردهای بین المللی، کاهش هزینه‌ها، تقویت اعتبار، ارتقای اعتماد و رقابت با کسب‌وکارهای بزرگ‌تر در بازارهای بین‌المللی را به دنبال دارد.

استاندارد و استانداردسازی

استانداردسازی کارها را بهینه، چالش‌های همکاری با شرکت‌های دیگر و هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است استانداردهای ایزو در نگاه اول غیرقابل درک به نظر برسند، اما هریک رویکردی بهینه، مبتنی بر توافق رهبران صنعت جهان درخود گنجانده‌اند؛ به عنوان مثال، ISO 50001  (استاندارد مدیریت انرژی) که می تواند هزینه‌های عملیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، و یا ISO 45001  (استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی) و ISO 26000 (استاندارد کسب و کارهای مربوط به مسئولیت اجتماعی) از جمله دیگر استانداردهای ایزو است که برای اکثر شرکت‌‌های خرد، کوچک و متوسط و همچنین کسب و کارهای بزرگ قابل اجرا هستند.

کنترل کیفیت 

استانداردهای بین‌المللی، کیفیت محصول، بهبود خدمات، سازگاری و قابلیت ردیابی را تضمین می‌کنند. استانداردهای ایزو بر اساس یک چرخه مدون اصلاحی تدوین می‌شوند، لذا استانداردها به منظور برآوردن نیازها، اهداف و انتظارات مصرف‌کنندگان همواره به تکامل خود ادامه می دهند.

عارضه یابی

استانداردسازی، عملاً کوتاه‌ترین راه برای اعتمادسازی است. این امر به مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و شرکا برای اعتماد به یک کسب وکار کمک می‌کند. به عبارت دیگر، استانداردها با همسان‌سازی به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط ​​امکان رقابت با کسب‌وکارهای بزرگ‌تر در بازار بین‌المللی را می‌دهند. بسیاری از مشتریان و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله در زمینه‌هایی مانند ایمنی محیط و محل کار، فقط با کسب وکارهای همگام با استانداردها همکاری می‌کنند. کسب‌وکارها همچنین می‌توانند با مشارکت در فرآیند استانداردسازی، نقش فعالی در شکل‌دهی آینده صنعت خود ایفا کنند.

ترجمه: isiri.gov.ir

 

سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک و حمایت شرکت‌های دانش بنیان هم نشان استاندارد فناوری‌های نوین و هم نشان استاندارد دانش نماد را صادر می کند تا این شرکت ها بتوانند علاوه‌ بر کار تحقیقاتی به سوی تجاری سازی هم، گام بردارند.

 

چگونگی صدور گواهی‌نامه‌های محصولات دانش‌بنیان: پس از صدور معرفی‌نامه متقاضیان و تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای فرآورده ها براساس‌ نوع استاندارد اظهار شده توسط متقاضی در جریان فرآیند صدور گواهی‌نامه قرار می‌گیرند و در ادامه، محصولات این شرکت‌ها، از طریق شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت‌شده در امر بازرسی از محصولات دانش‌بنیان،مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون قرار گرفته و در صورت قبولی در نتایج آزمون، موفق به دریافت گواهی‌نامه انطباق می‌شوند.

 

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،تقدیر شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی سازی نظام استانداردسازی محصولات و خدمات دانشبنیان در کشور،شرکت بازرسی همکاراستاندارد در زمینه بازرسی فنی محصولات دانش بنیان جهت دریافت گواهی دانش نماد، گواهی انطباق (KB_COC) و یا گواهی محصول (KB-COP)برای محصولات و خدمات دانش بنیان از سازمان ملی استاندارد ایران.

 

دانش بنیان ؛ بازرسی ؛ مهندسی کیفیت ؛ مدیریت کیفیت