سازمانِ نوینِ شرکت ها در جهان!

عارضه یابی

تحولات فنی و سیاسی در جهان طی دهه های گذشته موجب تغییر شکل شرکتهای بین المللی گردیده، بطوری که در حال حاضر اکثر این شرکتها از ساختار خاص و برخلاف ساختارهای سنّتی و با تمرکز عملیات در دفتر مرکزی برخوردار هستند.موسسه بین المللی مکنزی در مطالعه ای، پوست اندازی شرکتهای بین المللی نفتی با توجه به تحولات پیش رو را مورد تحلیل قرار داده است.

صنعت نفت و گاز

گزارش مکنزی با عنوان سازمان نفت و گاز آینده، ساختار فعلی شرکتهای بین المللی نفتی را به چالش کشیده و اعتقاد دارد اگرچه رویکرد سازمانهای بزرگ برای دوره رشد بالا در صنعت نفت قابل توجیه بوده، ولی نقاط ضعف زیر را نیز بهمراه داشته است:

 • پیچیدگی اساسی برای بازیگران بزرگ
 • افزایش هزینه ها
 • نوآوری های محدود کننده
 • کُند شدن فرایند تصمیم سازی
 • عوامل موثر در تغییر ساختار

طبق این گزارش، سه عاملی که موجب می شود که شرکتهای نفتی بطور اساسی نسبت به روش فعالیتهایشان تجدید نظر کنند، عبارتند از:

عوامل اجتماعی
عوامل تکنولوژیکی
عوامل سیاسی

مشاوره مدیریت

همانگونه که گفتیم،طبق این گزارش، سه عاملی که موجب می شود که شرکتهای نفتی بطور اساسی نسبت به روش فعالیتهایشان تجدید نظر کنند، عبارتند از:

 • عوامل اجتماعی

پس از عبور از دوره وفور منابع و با توجه به قیمت پائین نفت، شرکتهای نفتی به هزینه، کارائی و سرعت دقت حساسیت بیشتری مبذول می دارند. امروزه دیگر صنعت نفت نسبت به گذشته با مشکل کمبود نیروی متخصص مواجه نیست. همچنین عملیات روش های متعارف و غیرمتعارف، آبهای عمیق و … نیاز به مدلهای عملیاتی مجزا و مختص خود داشته ، بنابر این نمی توان با  یک مرکزیت واحد شرکتی، بصورت بهینه ،این روشها اعمال گردد.

 • عوامل تکنولوژیکی

پیشرفتهای تکنولوژیکی تاثیرات زیادی بر روش های کاری گذاشته است . در عصر انفجار اطلاعات، بسیاری از مشاغل خصوصاً کارهای مرتبط با داده ها، توسط اتوماسیون محدود شده است.

 • عوامل سیاسی

تحولات سیاسی و افزایش بینش سیاسی مردم، انتظارات نیروی کارِ بومی از شرکتهای نفتی از یک طرف و مطالبه ی ملتها برای افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی از طرف دیگر، عوامل سیاسی موثر در تغییر رویکردهای اجرائی شرکتهای نفتی محسوب می گردد.

 

مطالعات اقتصادی

ویژگی های سازمانِ نوین

با توجه به عوامل تاثیرگذار فوق الذکر، بنظر تحلیلگران موسسه مکنزی، پنج ویژگی سازمانهای نوین شرکتهای

نفت و گاز، عبارتند از:

چابک سازی
سازمانهای دیجیتالی
سازمانهای تحت مدیریت نخبگان
تمرکززدائی
بازتعریفِ فعالیت هسته

 منبع: abcic.ir

 

امکان سنجی ؛ مطالعات بازار ؛ مشاوره ؛ مدیریت

 

شرکت مهندسی صنعتی فهامه:

 • دارای رتبه الف۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور در رسته مطالعات امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع
 • دارای گواهی نامه پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • عضو انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

 ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی (فنی-اقتصادی)،مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی، مدیران و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی،خودرو و نیرومحرکه،صنایع غذایی و آَشامیدنی، صنایع شیمیایی و دارویی،ماشین سازی و…در سطح کشور.