برخی از نکات ایمنی استفاده از پله برقی ها

بالابر

فرهنگسازی استفاده از پله برقی و پیاده راه متحرک

پله برقی

 • قبل از اینکه پایتان را روی اولین پله بگذارید، جهت حرکت پله برقی را بررسی کنید، هرگز در جهت خلافِ حرکتِ پله برقی راه نروید.
 • هندریل پله برقی را با دست نگه دارید تا تعادل خودتان را حفظ نمایید. هرگز هندریل را رها نکنید.
 • در زمان استفاده از پله برقی،سمت راست بایستید و روبرو را نگاه کنید.
 • در طول حرکت با پله برقی،از بُرس های کناری،برای تمیزکردن کفش ها استفاده نکنیم!
 • در زمان خروج از پله برقی توجه داشته باشیم که لباس ،کفش و سایر اشیای همراه خود، با تجهیزات پله برقی درگیر نگردد.
 • با عصا ، واکر ، چرخ دستی یا وسایل نقلیه چرخ دار ، از جمله کالسکه، سوار پله برقی نشوید.
 • کودکان خود را همیشه با دست نگه دارید و اجازه ندهید که روی پله برقی بشینند یا بازی کنند

دانستنِ نکات ایمنی کافی نیست! به آن ها عمل کنید.

 

استاندارد پله برقی

هنگامی که می‌خواهید از پیاده رو اتوماتیک استفاده کنید به این نکات توجه داشته باشید:

 • زمانی که از پیاده رو متحرک استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که اگر ایستاده‌اید می‌بایست در سمت راست بایستید و اجازه دهید کسانی که عجله دارند از سمت چپِ شما، پیاده‌روی کنند.
 • حتما روی هر دو پای خود بایستید و هرگز روی پله برقی و یا پیاده‌رو اتوماتیک ننشینید
 • برای ایمنی بیشتر، ریل کنار خود (هندریل) را با دست نگه‌دارید.
 • از گذاشتنِ کیف و وسایل خود، روی ریل ‌های کناری، خودداری کنید.
 • والدین محترم،حتما اطمینان حاصل کنند که کودکان در شرایط دُرستی سوارِ پله برقی شده‌اند.
 • هنگام رسیدن به انتهای راه به سرعت حرکت کنید و توقف نداشته باشید.
 • هنگام رسیدن به انتهای مسیر، به اطراف نگاه نکنید و یا با تلفن صحبت نکنید! زیرا دیگران پشتِ سر شما هستند و توقف و بی احتیاتی شما برای سایرین مشکل ایجاد می‌کند.

 

بازرسی پله برقی

فهامه،شرکت بازرسی فنی تائید صلاحیت شده از سوی مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران(NACI)، براساس الزامات استاندارد ایران-ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ در زمینه بازرسی پلکان برقی و پیاده رومتحرک (قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری) براساس استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶ .

 

بازرسی فنی ؛ استاندارد ؛ کنترل کیفیت ؛ ایمنی پله برقی