تقویم دوره های آموزشی تابستان ۱۴۰۳

برای رشد و ترقّی، آموزش ببین!

 


شرکت مهندسی صنعتی فهامه، به عنوان مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران در تابستان ۱۴۰۳ دوره های آموزشی  ذیل را برگزار می نماید:

 1. آشنایی با سیستم های مدیریت
 2. کنترل کیفیت عمومی
 3. تشریح الزامات،مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت، براساس استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
 4. تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲ ISO/IEC
 5. کنترل کیفیت آماری SPC
 6. آشنایی با ارزیابی انطباق
 7. تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC
 8. آشنایی با الزامات استاندارد ISO 19011:2018 (سیستم مدیریت ممیزی)
 9. تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016


 

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

تاریخ برگزاری: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ (۸ ساعت)

هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

اصول مدیریت کیفیت

استاندارد ISO 9001:2015

بندها و زیربندهای استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 14001 یا استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد ISO 22000 یا استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ISO 5001 یا استاندارد سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ISO 45001 یا استاندارد مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد ISO 27001 یا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


آشنایی با کنترل کیفیت عمومی

تاریخ برگزاری: ۲۰ و ۲۱  تیر ۱۴۰۳  (۱۲ساعت)

هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

تعاریف مفاهیم پایه ای

رویکردهای دستیابی به کیفیت

استانداد و  استاندارد سازی

جنبه های کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

ابزارهای کنترل کیفی


تشریح مبانی،الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت، براساس استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO

تاریخ برگزاری: ۳ و ۴ مرداد  (۱۲ ساعت)

هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

تشریح بندهای الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015


تشریح الزامات و مستندسازی  استاندارد ISO 17020

تاریخ برگزاری: ۱۰ مرداد ۱۴۰۳  (۸ ساعت)

هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت و فرآیند بازرسی

آشنایی با تاریخچه استاندارد ۱۷۰۲۰

تسلط بر ساختار استاندارد ۱۷۰۲۰

تسلط برمحتوای استاندارد ۱۷۰۲۰

تسلط بر روش ممیزی الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰


کنترل کیفیت آماری SPC

تاریخ برگزاری: ۱۷ مرداد  (۸ ساعت)

هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

تعاریف عمومی

توانایی فرآیند

مزایا و اهداف کنترل کیفیت آماری

آشنایی با آمار و توزیع های آن

انواع نمودارهای کنترلی (وصفی – کمّی)


آشنایی با ارزیابی انطباق

تاریخ و مدت زمان برگزاری: ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ (۸ ساعت)

هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

عملکرد انطباق

ممیزی

استراتژی

مزایا و معایب ارزیابی انطباق

شرح آزمون رادیوگرافی

الزامات و محدودیت های بازرسی

انواع گواهی ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب


تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ISO 17025

تاریخ برگزاری: ۳۱ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۳  (۱۲ ساعت)

هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

مقدمه، مفاهیم و واژگان استاندارد ۱۷۰۲۵

تشریح و تحلیل بندهای استاندارد ۱۷۰۲۵ شامل: الزامات عمومی-الزامات ساختاری-الزامات منابع-الزامات فرآیندی-الزامات سیستم مدیریت کیفیت


آشنایی با الزامات استاندارد ISO 19011:2018  (سیستم مدیریت ممیزی)

تاریخ برگزاری: ۷ شهریور ۱۴۰۳  (۸ ساعت)

هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

اصطلاحات و تعریفات

اصول و تکنیک های ممیزی داخلی

مدیریت برنامه ممیزی

اجرای ممیزی

تهیه گزارش ممیزی

شایستگی و ارزیابی ممیزان

 


تشریح الزامات استاندارد IATF  ۱۶۹۴۹

تاریخ برگزاری: ۲۶ تا ۲۸ خرداد  (۲۴ ساعت)

هزینه (ریال): ۶۷،۰۰۰،۰۰۰

 

سرفصل مطالب:

اصول سیستم مدیریت کیفیت

مفاهیم و تعاریف IATF

تفکر مبتنی بر ریسک

تشریح بندها و الزامات استاندارد IATF

مثال های کاربردی در استاندارد IATF

مروری بر استاندارد ۱۹۰۱۱

 


خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام فرایند ثبت نام، با واحد آموزش فهامه،تماس حاصل فرمایید:

 • تلفن:۹-۸۸۱۰۶۱۴۵ 
 • داخلی ۴۱۶

دوره آموزشی،تقویم آموزشی،آموزش تخصصی،آموزش