تقویم دوره های آموزشی بهار ۱۴۰۳

برای رشد و ترقّی، آموزش ببین!

 


شرکت مهندسی صنعتی فهامه، به عنوان مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران در بهار ۱۴۰۳ دوره های آموزشی  ذیل را برگزار می نماید:

 1. آشنایی با ارزیابی انطباق
 2. تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC
 3. کنترل کیفیت عمومی
 4. آشنایی با الزاما ت استاندارد و ممیزی داخلی استاندارد ۱۷۰۲۰ ISO/IEC
 5. آشنایی با سیستم های مدیریت
 6. مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم کیفیت براساس استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
 7. کنترل کیفیت آماری SPC
 8. تشریح الزامات استاندارد IATF16949

شایان ذکر است که برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فوق، گواهی طی دوره،تحت اعتبار سازمان ملی استاندارد ایران صادر میگردد.ضمنا برای دانشجویان و سایر علاقه مندان به حضور در دوره های فوق که طرف قرارداد همکاری با فهامه می باشند ،تخفیف ویژه ای ارائه میگردد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرایند ثبت نام در دوره ها،خواهشمند است با واحد آموزش ،تماس حاصل فرمایید: تلفن:۹-۸۸۱۰۶۱۴۵      داخلی ۴۱۶

فهامه،حافظِ کیفیت و سرمایه

 

تقویم آموزشی۱۴۰۳   بهار۱۴۰۳   مهندسی  بازرسی


آشنایی با ارزیابی انطباق

 • تاریخ و مدت زمان برگزاری: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۸ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

عملکرد انطباق

ممیزی

استراتژی

مزایا و معایب ارزیابی انطباق

شرح آزمون رادیوگرافی

الزامات و محدودیت های بازرسی

انواع گواهی ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب

 

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد ISO 17025

 • تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳  (۱۲ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

مقدمه، مفاهیم و واژگان استاندارد ۱۷۰۲۵

تشریح و تحلیل بندهای استاندارد ۱۷۰۲۵ شامل:

الزامات عمومی

الزامات ساختاری

الزامات منابع

الزامات فرآیندی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت

 

آشنایی با کنترل کیفیت عمومی

 • تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳  (۱۲ساعت)
 • هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

تعاریف مفاهیم پایه ای

رویکردهای دستیابی به کیفیت

استاندارد و  استاندارد سازی

جنبه های کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

ابزارهای کنترل کیفی

 

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO 17020

 • تاریخ برگزاری: ۱ و ۲ خرداد ۱۴۰۳  (۱۶ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

مروری بر الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰

آشنایی با استانداردهای ۱۹۰۱۱ و ۹۱۳۳

مروری بر فرآیند کامل ممیزی داخلی

اصول و تکنیک های ممیزی داخلی

کارگروهی ، پرسش و پاسخ

 

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

 • تاریخ برگزاری: ۹ خرداد ۱۴۰۳ (۸ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

اصول مدیریت کیفیت

استاندارد ISO 9001:2015

بندها و زیربندهای استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 14001 یا استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد ISO 22000 یا استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد  ISO 5001 یا استاندارد سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ISO 45001 یا استاندارد مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد ISO 27001 یا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم کیفیت، براساس استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO

 • تاریخ برگزاری: ۱۶ و ۱۷ خرداد  (۱۲ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۳۴،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

تشریح بندهای الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 

کنترل کیفیت آماری SPC

 • تاریخ برگزاری: ۲۳ خرداد  (۸ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۲۲،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

تعاریف عمومی

توانایی فرآیند

مزایا و اهداف کنترل کیفیت آماری

آشنایی با آمار و توزیع های آن

انواع نمودارهای کنترلی (وصفی – کمّی)

 

تشریح الزامات استاندارد IATF  ۱۶۹۴۹

 • تاریخ برگزاری: ۲۹ تا ۳۱ خرداد  (۲۴ ساعت)
 • هزینه (ریال): ۶۷،۰۰۰،۰۰۰

سرفصل مطالب:

اصول سیستم مدیریت کیفیت

مفاهیم و تعاریف IATF

تفکر مبتنی بر ریسک

تشریح بندها و الزامات استاندارد IATF

مثال های کاربردی در استاندارد IATF

مروری بر استاندارد ۱۹۰۱۱


 

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام فرایند ثبت نام، با واحد آموزش فهامه،تماس حاصل فرمایید:

 • تلفن:۹-۸۸۱۰۶۱۴۵ 
 • داخلی ۴۱۶

دوره آموزشی،تقویم آموزشی،آموزش تخصصی،آموزش