اخبار

دانش نماد

برگزاری اولین جلسه کمیته ارزیابی شرکت های دانش بنیان استان البرز

برگزاری اولین جلسه کمیته ارزیابی شرکت های دانش بنیان استان البرز دانش بنیان به گزارش روابط عمومی…


دوره آموزشی

دوره آموزشی تشریح الزامات بازرسی استاندارد آسانسورهای کششی(خرداد۱۴۰۱)

دوره آموزشی تشریح الزامات بازرسی استاندارد آسانسورهای کششی (خرداد۱۴۰۱) دوره آموزشی ، آموزشی ، دوره…


پله برقی

دوره آموزشی تشریح الزامات بازرسی تخصصی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک(خرداد۱۴۰۱)

دوره آموزشی تشریح الزامات بازرسی تخصصی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (خرداد ۱۴۰۱)  دوره…


دوره آموزشی

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی (اردیبهشت ۱۴۰۱)

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی (اردیبهشت ۱۴۰۱) دوره آموزشی ، کنترل کیفیت ، دوره های آموزشی ، کیفیت…


بهداشت کار

انجام آزمایشات طب کار در سال۱۴۰۱

انجام آزمایشات طب کار در سال۱۴۰۱…


دوره آموزشی

تقویم دوره های آموزشی بهار ۱۴۰۱

تقویم دوره های آموزشی بهار ۱۴۰۱ تقویم آموزشی شرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای تاییدیه مراکز آموزشی…


موافقت با گسترش دامنه نهاد بازرسی فهامه

موافقت با گسترش دامنه نهاد بازرسی فهامهاستانداردسازی جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های نفتی مایع…


وارداتی

توسعه دامنه جغرافیایی پروانه بازرسی سورویانس به سراسر دنیا!

توسعه دامنه جغرافیایی پروانه بازرسی سورویانس به سراسر دنیا! وارداتی پس از ارزیابی مدارک و مستندات…


دانش نماد

صدور اولین پروانه استاندارد دانش‌ نماد در کشور

صدور اولین پروانه استاندارد دانش‌ نماد در کشور دانش بنیان به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد…


inspection

اخذ گواهی صلاحیت خدمات بازرسی فنی از N.I.O.R.D.C

اخذ گواهی صلاحیت خدمات بازرسی فنی از N.I.O.R.D.C نفت و گاز پس از ارزیابی مدارک و مستندات ارائه شده…