اینکوترمز ۲۰۲۰ و هر آنچه می بایست در رابطه با آن بدانید!

اینکوترمز

درباره Ex Works :EXW

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

مسئولیت ها و ریسک ها

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ EXW به این معنی است که فروشنده وقتی کالا را در دسترس خریدار قرار می دهد، معمولاً در محل فروشنده ، تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده باید کالا ها را بطور مناسب یا مطابق آنچه در توافق بین هر دو طرف تعیین شده است بسته بندی کند. خریدار وظیفه بارگیری کالاهای موجود و حمل و نقل آنها و سایر موارد لازم برای رسیدن کالا به مقصد نهایی را بر عهده دارد. ریسک و مسئولیت کالاها هنگام تحویل کالا در محل تعیین شده، از فروشنده به خریدار منتقل می شود.این بدان معناست که اگر در حین بارگیری کالا توسط خریدار ، خسارت وارد شود حتی اگر فروشنده در بارگیری کمک کند، خریدار در معرض خطر است.

شیوه حمل و نقل کالا

مطابق با اینکوترمز ۲۰۲۰ ، EXW برای هر شیوه حمل و نقلی قابل استفاده است.

محل دقیق تحویل کالا

طرفین معامله باید در قرارداد محل دقیق تحویل بار را تعیین کنند، اگر این محل به صورت دقیق و با توافق طرفین مشخص نشود ‌ممکن است فروشنده بار را در محلی تحویل دهد که ریسک بالاتری برای خریدار داشته باشد

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق EXW ، کالا در محل انبار فروشنده تحویل خریدار داده می شود و از آن پس، فروشنده هیچ مسئولیتی در ادامه مسیر نخواهد داشت. بر این اساس طبیعتا فروشنده مسئولیتی در زمینه انجام مراحل صادرات کالا و ترانزیت آن نیز نداشته و انجام این مراحل بر عهده خریدار است. بنابراین توصیه می شود از این اینکوترمز، بیشتر برای معاملات محلی و داخلی بهره بگیرید و برای صادرات کالای بین المللی،ترجیحا از قاعده FCA استفاده کنید که در آن هزینه و مسئولیت صادرات کالا بر عهده فروشنده است.

بازرسی

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا (گروه F)

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد.روش‌های موجود در این گروه شامل:

مخفف اصطلاح Free Carrier(FCA)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FCA به معنی تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدا ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما ). با توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده میباشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک محل بارگیری می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار است (نه الزاماً).

مخفف اصطلاح Free Alongside Ship(FAS)

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا . محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

مخفف اصطلاح Free On Board(FOB)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FOB به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است.  فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

درخصوص ریسک ها و مسئولیت ها،شیوه حمل و نقل،محل تحویل و… هریک از موارد بالا، در پست های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

واردات صادرات

تحویل کالا در مبدا به خریدار با پرداخت کرایه حمل (گروه C)

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است. روش‌های موجود در این گروه شامل:

مخفف اصطلاح Cost and Freight(CFR)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CFR به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی . کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

مخفف اصطلاح Cost , Insurance and Freight(CIF)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIF به معنای هزینه ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد است. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

مخفف اصطلاح Carriage Paid To(CPT)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CPT به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه به عهده خریدار است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to(CIP)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIP به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

تحویل کالا در مقصد (گروه D)

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئولِ رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

تحویل در محل معینDelivered at Place (DAP)

فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کالا به محل تعیین شده به عنوان مقصد را بر عهده دارد. DAP بدان معنی است که خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات مرتبط با بارگیری کالا و ترخیص گمرک برای واردات کالا به کشور مقصدِ مشخص شده را بر عهده دارد.

این اصطلاح حاکی از آن است که فروشنده وظیفه بارگیری کالا را نیز بر عهده دارد. فروشنده کالا های صادراتی را ترخیص می کند و کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با تحویل کالا و بارگیری آنها را در ترمینال در بندر یا محل مقصد بر عهده دارد. خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات موجود از نقطه تحویل به بعد از جمله ترخیص کالاها برای واردات در کشور مقصد را بر عهده می گیرد.

تحویل در محل تخلیه شده Delivered at Place Unloaded(DPU)

این قاعده قبلا به عنوان اصطلاح تحویل در ترمینال (DAT) شناخته شده است، اما در اینکوترمز ۲۰۲۰ به نام (DPU) تغییر نام یافته است زیرا خریدار و فروشنده ممکن است بخواهند که تحویل کالاها در جایی غیر از ترمینال اتفاق بیفتد.

تحویل کالا در مقصد با پرداخت عوارض گمرکی وارداتDelivered Duty Paid  (DDP)

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DDP به این معنی است که فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کالا به محل مقصد تعیین شده را برای بارگیری و ترخیص برای واردات بر عهده دارد.

منبع: IXPORT

بازرگانی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه، شرکت بازرسی مجاز سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی، ارائه دهنده خدمات بازرسی کالا در مبدا کشورهای سراسر دنیا و مقصد کلیه گمرکات کشور.

 

تجارت خارجی ؛ بازرسی استاندارد ؛ بازرسی کالا؛ incoterms