بایدها - رعایت نکات بهداشتی ملاقات اجباری در زمان شیوع کرونا

همانطور که بارها گفته شده است، حتی المقدور از ملاقات های غیرضروری خودداری کرده و در ایام نوروز  نیز از دید و بازدید خودداری کنید و آن را به زمان بعد از بهبود شرایط موکول کنید.

در صورتیکه ناچار به ملاقات اجباری هستید، نکات ذکر شده در ویدیو را مشاهده کرده و حتما آنها را رعایت کنید.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.