بایدها - صابون چطور ویروس کرونا را نابود می کند؟

همه ما میدانیم که شست و شو دست ها با آب وصابون مهمترین راه پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا است، اما دلیل آن چیست؟

در این ویدیو بطور کامل توضیح داده می شود که صابون ها چگونه باعث نابودی ویروس ها می شوند.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.