بایدها - قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا

با توجه به میزان ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح و سرعت انتقال آن، مهمترین راه برای پیشگیری از افزایش مبتلایان، قطع زنجیره انتقال است. ما می توانیم با ماندن در خانه، خودداری از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات بهداشتی به قطع شدن این زنجیره کمک کنیم.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.