بایدها – نحوه صحیح خرید نان

باتوجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در صورت امکان بهتر است از نان های بسته بندی استفاده کنید. اگر به هر علتی نان را از نانوایی ها تهیه می کنید این ویدیو را مشاهده کرده و نکات آن را رعایت کنید تا از ورود ویروس کرونا به منزل پیشگیری کنید.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.