بایدها و نبایدها -دفع دستکش، ماسک و دستمال یکبار مصرف

ماسک ها و دستکش های رها شده در سطح شهر می توانند به تنهایی عامل انتشار ویروس کرونا باشند. بجز پاکبان ها و کودکان زباله گرد و دستفروش که در معرض مستقیم آلودگی آنها هستند، خودمان نیز از طریق کفش هایمان ناقل این ویروس به منازلمان خواهیم شد.

ضروری است دستکش، ماسک و دستمال یکبار مصرف را پس از استفاده در یک سطل زباله دردار بیاندازید.

زمانی که قصد بیرون رفتن دارید حتما کیسه ای برای دفع این وسایل داشته باشید، تا اگر سطلی در دسترس نیست، آنها را در نایلکس قرار داده و گره بزنید تا بعدا در سطل زباله بیندازید.

همچنین، پس از دفع آنها دست های خود را با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده شست وشو دهید.

بیایید با به کارگیری روش های صحیح پیشگیری و مراقبت های بهداشتی، خودمان و همشهریانمان را از گسترش ویروس در خانه، محله و شهرمان در امان نگه داریم.