بایدها و نبایدها – کرونا ویروس

گزارش دکتر امیرعلی سهراب‌پور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از جلسه آنلاین دبیرکل سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا.

اگر به نظر شما هم سازمان بهداشت جهانی معتبرترین نهاد در این زمینه است، این ویدیو  را ببینید.

سخنان بسیار مهمی است.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.