تجدید چاپ کتاب قله ها و دره های با حمایت مالی فهامه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه، در راستای عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، با چاپ کتاب “قله ها و دره ها” و توزیع آن به عنوان هدیه در بین مخاطبین و پرسنل محترم فهامه، تلاش دارد تا گامی کوچک در ترویج فرهنگ کتابخوانی و نشر مطالب کاربردی، بردارد.

 کتاب “قله ها و دره ها” نوشته ی “اسپنسر جانسون” سفری است برای اینکه دریابید چگونه می توانید در زندگی و کارتان همه چیز را به نفع خودتان تغییر دهید.

“… دره به تنهایی جایی بود که او تا آن روز شناخته بود و تصور می کرد باقی روزهای عمرش را نیز در آن خواهد گذراند.

در دره، بعضی روزها ابری بود و بعضی روزها آفتابی، اما همه ی روزها درست به همان شکل یکنواختی که این مرد در آن احساس راحتی می کرد، می گذشت.

اما هرچه بر سن او افزوده می شد، کم کم بیشتر ایرادهایی را که زمانی به نظرش درست می رسید، می دید. او از اینکه تاکنون متوجه این همه ایراد و اشکال در این دره نشده بود، شگفت زده بود.

هرچه زمان می گذشت مرد جوان ناخشنودتر می شد، گرچه خود نیز به درستی نمی دانست چرا …”

برگرفته از کتاب “قله ها و دره ها” نوشته ی “اسپنسر جانسون” و ترجمه “فریبا جعفری نمینی”.

نشر نسل نواندیش، به سفارش شرکت مهندسی صنعتی فهمه، اسفند ۱۳۹۸٫