بایدها – نحوه درست تحویل محصول از پیک

در این ویدیو روش صحیح تحویل محصول از پیک برای جلوگیری از انتشار و ورود آلودگی به محیط خانه آموزش داده شده است.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.