کتاب هفت قانون برای رسیدن به ثروت و شادی

نیازی نیست بین ثروت و شادی یکی را انتخاب کنید! این ها هردو از یک چشمه جاری می شوند و آن هم چشمه فراوانی است.با این کتاب شما هفت راهبرد اساسی مورد نیاز برای موفقیت را کشف می کنید:

  • قدرت هدف گذاری را آزاد کنید
  • در جستجوی دانش باشید
  • معجزه رشدِ شخصی را بیاموزیذ
  • بر زمان و وقت خود مسلط باشید
  • با افزاد موفق و برنده،همنشینی کنید
  • هنر خوب زندگی کردن را بیاموزید

این کتاب،نوشته ی “جیم ران” و ترجمه خانم “گیتی شهیدی” و متلعق به انتشارات نسل نواندیش است که شرکت مهندسی صنعتی فهامه، در یکی دیگر از سا ل های تلاش خود  برای  روشن  نگه داشتن شمع  کوچکی  در مسیر  آگاهی ،نسبت به چاپ و تقدیم آن به عنوان هدیه سال نو به همکاران و همراهان این شرکت نموده است.

امید داریم که شما نیز در مسیر فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، همواره در کنار ما باشید.

کتاب بخوانیم و به دیگران هدیه دهیم تا با همین شعله های کوچک،دنیایی روشن تر،پیش رو داشته باشیم.