بهینه سازی مصرف انرژی_ساختمان های اداری

جالب است بدانیم که :مصرف انرژی ساختمان های اداری،بخصوص در بازه زمانی ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر،بیشترین سهم را در بین کلیه بخش های مصرف برق کشور داراست!

بنظر شما چه راهکارهایی برای کاهش مصرف برق در ساختمان های اداری وجود دارد؟!

ما می توانیم با کمترین میزان مصرف انرژی،آسایش مورد نظر افراد را در ساختمان ها فراهم نماییم.

چند راهکار ساده برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری شامل :

  • با تنظیم درجه ی اسپیلت ها روی ۲۵ سانتیگراد، می توانیم به کاهشِ مصرف انرژی کمک کنیم و به ازای هز ۱ درجه، تا ۵ % در مصرف انرژی صرفه جویی نماییم.
  • استفاده ی حداکثری از روشنایی روز در ساختمان، می تواند مصرف انرژی را تا ۳۰ % کاهش دهد
  • روشنایی راهروها،اتاق ها، سالن کنفرانس و … را به حداقل برسانیم.

و در نهایت اینکه: می توانیم سیستم های بلا استفاده را خاموش کنیم و یا در حالت اسلیپ قرار دهیم.

امید داریم با هم بتوانیم، مصرفِ بهینهِ انرژی را #فرهنگ_سازی کنیم.