پانزده نکته برای بهینه سازی مصرفِ (آب و برق) کولرهای آبی

فرهنگ سازی مصرفِ انرژی در ساختمان _لوازم سرمایشی

نکات مهم و ضروری درخصوص بهینه سازی مصرفِ کولرهای آبی نصب شده در واحدهای مسکونی،تجاری ،اداری و … شامل:

 • انجام سرویس های دوره ای قبل از شروع فصل تابستان
 • تعویض پوشال ها بصورت سالانه
 • روغنکاری یاتاقان های کولر بصورت ماهانه
 • بررسی تسمه کولر
 • رسوب زدایی از پره های ورودی هوا در کولر
 • تمیزکردن توری پمپ آب کولر
 • تراز بودن کولر
 • تنظیم شناورِ آب
 • رسوب گیری کفِ کولر
 • ۱۰-جرم گیری شلنگ های انتقال آب از پمپ روی پوشال
 • تنظیم سیستم توزیع آب یا ناودانی پنجره های کولر برای توزیع یکنواخت آب روی پوشال
 • بازدید برزنت (محل اتصال دهانه کولر به کانال)
 • بازرسی جعبه تقسیم
 • غبارگیری از فن داخل کولر و پره های آن
 • استفاده از سایبان

امید داریم با توجه و همراهیِ شما، بتوانیم گامی موثر، در راستای ارتقای فرهنگ مصرف انرژیِ کشورمان برداریم.

 

در #مصرف_انرژی و آب #صرفه_جویی کنیم و  حافظِ  #محیط_زیست باشیم.