دستگاه پروفیل نگاری لیزری چرخ قطار

بازرسی مهندسی

کار اصلی این دستگاه، برداشت و اندازه گیری اطلاعات مهندسی پروفیل چرخ قطار است.پروفیل چرخ قطار به منحنی چرخ قطار در محل تماس با ریل گفته می شود که نقش بسیار مهمی در انتقال بار استاتیکی و دینامیکی قطار به ریل و همچنین جلوگیری از خروج چرخ از روی ریل ایفا می کند.

صنعت ریلی

این منحنی، چندین پارامتر مهندسی از جمله طول، عرض، ارتفاع، شیب منحنی در نقاط مختلف دارد که طبق استاندارد های بین المللی باید مقادیر آنها از مقادیر مجاز، عدول نکند و در غیراین صورت، احتمال خروج قطار از ریل افزایش می یابد؛ در نتیجه، این پارامترهای مهندسی، باید به طور مرتب در فرآیند تعمیرونگهداری قطار پایش(مانیتورینگ) شود.

بازرسی تجهیزات صنعت ریلی

تاکنون سه نسل از این پارامترهای مهندسی در دنیا تکامل پیدا کرده اند،نسل اول این پارامترها تا ۳۰ سال قبل مورد استفاده قرار می گرفت که در آن از خط کش ها و کولیزهای مدرج اندازه گیری استفاده می شد و بعد از آن در نسل دوم از ‘فناوری برداشت اطلاعات تماسی‘ استفاده شد به این صورت که اطلاعات منحنی به صورت قطعه به قطعه از روی چرخ قطار برداشته می شد و این منحنی به نوعی، باز تولید می شد. نسل سوم این پارامترهای مهندسی که تقریبا ۱۰ سال از عمر آنها می گذرد، به صورت عکس برداری لیزری از سطح چرخ قطار عمل می کند و با استفاده از تکنیک پردازش تصویر، اطلاعات چرخ قطار را به داده های عددی تبدیل می کند.(مطلب مرتبط)

استاندارد و ایمنی تجهیزات ریلی

این فناوری تا پیش از این در اختیار پنج کشور آمریکا، فرانسه، آلمان، اتریش و ژاپن بوده است،ولی آنچه این فناوری را در دنیا متمایز و منحصر به فرد می کند، این است که علاوه بر برداشت اطلاعات مهندسی پروفیل چرخ قطار، به طور همزمان قادر است قطر چرخ را به صورت لیزری اندازه گیری کند.

از مهمترین دستاوردهای این دستگاه: قطع وابستگی به فناوری خارجی، افزایش ایمنی بخشی سیر قطار، صرفه جویی در میزان تراش چرخ و جلوگیری از هدر رفت منابع، را می توان عنوان کرد.
منبع:ایرنا

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،شرکت بازرسی فنی دارای رتبه تایید صلاحیت از سامانه جامع هوشمند نظام فنی و اجرایی راه آهن ج.ا.ا بعنوان ناظر تعمیرات و تامین قطعات واگن های باری-مسافری قطارهای کشور.(مطالب مرتبط دیگر)

 

مهندسی کیفیت ؛ بازرسی کالا ؛ بازرسی شخص ثالث ؛ بازرسی حین ساخت