بخش سوم: بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان _لوازم سرمایشی

فرهنگ سازی مصرف:کولرهای آبی

بنابر تحقیقات انجام شده، فرهنگ سازی مصرف همواره اثر معنی داری بر مصرفِ انرژی خانوار (برق و گاز) دارد.

با انتشار این ویدئو که چند نکته را درخصوص، بهینه سازی مصرف کولرهای آبی نصب شده در واحدهای مسکونی،تجاری ،اداری و … ارائه می نماید،امیدواریم با توجه و همراهی شما در راستای ارتقای فرهنگ مصرف انرژی، گام موثری را برداشته باشیم.

 

در #مصرف_انرژی، #صرفه_جویی کنیم و  حافظِ  #محیط_زیست باشیم.