نتایج آزمایش غربالگری پرسنل فهامه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه از ابتدای بحران شیوع بیماری کووید-۱۹ به منظور حفظ سلامت کارکنان و ایجاد فضایِ امن کاری برای آنها، تدابیر بهداشتی لازم را به اجرا در آورده است . بر همین روال با شروع فعالیت در سال جدید، در تاریخ ۲۷ فروردین از کلیه پرسنل شرکت در دفاتر مرکزی تست اولیه غربالگری تشخیص بیماری بعمل آمد. براساس نتایج دریافتی از آزمایشگاه برخی از فاکتورهای آزمون شده تعدادی از پرسنل که نیاز به بررسی و معاینات تخصصی بیشتر داشت به منظور پیگیری به مراکز بهداشتی مرتبط و پزشک متخصص معرفی گردیدند. امید واریم با دریافت نتایج معاینات دقیق تر و اطمینان از سلامت همکاران، بزودی شاهد حضور موثرشان باشیم.

قطعا تدابیر مدیریت فهامه برای تدوین و اجرای پروتکل های بهداشتی، تامین تجهیزات بهداشتی، و انجام ضدعفونی کامل و گندزدایی صحیح محیط کار از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در شرکت ، مشارکت جدی کادر خدمات و کلیه همکاران در اجرای دقیق و صحیح قوانین اتخاذ شده ، حافظ سلامتی خانواده فهامه بوده است.

ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ کادر درمانی کشور، امید داریم با همراهی هم و تاکید بر اجرای کامل پروتکل های بهداشتی، از این شرایط خطیر بسلامت گذر کنیم.