جدول زمانی دوره های آموزشی شهریور ماه ۱۳۹۹ فهامه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای تاییدیه آموزش از سازمان ملی استاندارد ایرانواحد آموزشی همکار اداره کل استاندارد استان تهران،در شهریور ماه جاری برگزار می نماید:

 

سرفصل های دوره های آموزشی:

  • تشریح الزامات و مستند سازی استانداردISO 9001

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

اهداف و تشریح بندهای الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 

  • ممیزی داخلی ISO 9001

مروری بر الزامات ISO 9001:2015

معرفی استاندارد ISO19011

اصول و راهنمایی ممیزی سیستم های مدیریت

کارگروهی و مرور چک لیست های ممیزی

 

  • دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

چرخه PDCA

اصول مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ – استاندارد ایزو ۹۰۰۱

بند ها و زیربندهای استاندارد ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یا استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ یا استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ یا استانداردهای سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ۲۷۰۰۱ -استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ – استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرایند ثبت نام در دوره های آموزشی شهریور ماه فهامه با واحد آموزش، تماس حاصل نموده و یا

به سامانه آموزش مدیران کنترل کیفیت استاندارد تهران مراجعه فرمایید.