برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره نمونه گیری به منظور پذیرش

مدرس : جناب آقای مهندس دادرس

سرفصل  دوره :

نمونه گیری تصادفی

تشکیل محموله

سه جنبه از نمونه گیری و …

تاریخ برگزاری دوره :   ۱۶  دی ماه ۱۳۹۷

ساعت برگزاری دوره : ۹ الی ۱۷

شهریه دوره : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ظرفیت : ۲۰ نفر