ساختمان شماره ۱ فهامه
تهران, خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان ۲۳، خیابان موج، پلاک۱۰
کدپستی : ۱۴۳۳۸۴۳۶۳۱
تلفن:  ۹-۸۸۱۰۶۱۴۵-۰۲۱
دورنگار:  ۸۸۷۰۶۷۸۸-۰۲۱

ساختمان شماره ۲ فهامه
تهران, خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی
بن بست کاج، پلاک ۸
کدپستی : ۱۹۹۱۷۱۵۴۴۴
تلفن:  ۰۲۱-۸۸۶۱۴۲۵۰-۹
دورنگار:  ۸۸۷۰۶۷۸۸-۰۲۱